English  English

การเดินทางไปเกาะพยาม

เกาะพยาม เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากเกาะช้าง อยู่ห่างเกาะช้างมา ทางใต้ 4 กิโลเมตร ตอนกลางของเกาะพื้นที่เป็นภูเขามีป่าไม้และสัตว์ป่าประเภทนก ลิงและหมูป่า พื้นที่บางส่วนถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวน ชาวบ้านบนเกาะมีอาชีพทำสวนมะพร้าว สวนยางและสวนกาหยู ลักษณะทางภูมิศาสตร์ รอบๆ ชายฝั่งเป็นอ่าวสลับกับโขดหิน บริเวณตอนกลางของอ่าวเป็นหาดทราย

ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นด้านหน้าเกาะ มี อ่าวไผ่ อยู่เหนือสุด ถัดมาเป็นอ่าวหินขาว ลงมาอีกหน่อยบริเวณอ่าวแม่หม้ายช่วงหน้าวัดที่มีสะพานทางเดินไปสู่โบสถ์ที่ยื่นลงไปในทะเล ถัดไปเป็นสะพานท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ของเกาะพยาม ใกล้เคียงจะมีเรือประมงของชาวบ้านจอดพัก บริเวณอ่าวแม่หม้ายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการค้าของเกาะพยาม พ้นจากอ่าวแม่หม้ายผ่านแหลมหินลงมาทางใต้ จะเห็น อ่าวมุก ใกล้ๆกันห่างฝั่งไม่มากนักคือ เกาะขาม เกาะเล็ก ๆ ที่เมื่อยามน้ำขึ้นเห็นแยกเป็นสองเกาะ แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า เกาะปลาวาฬ สืบเนื่องจากรูปร่างของเกาะเมื่อน้ำลดจะมีสันทรายกว้างใหญเป็นทางเดินเชื่อมทั้งสองเกาะเข้าหากัน ฝั่งตะวันตกที่หันหน้าสู่ทะเลอันดามัน เหนือสุดเป็นโขดหิน ถัดพ้นลงมา อ่าวเขาควาย อ่าวที่มีหาดทรายกว้างทอดยาวโค้งเหมือนเขาควายกว่า 4 กิโลเมตร วกลงมาทางใต้ผ่านโขดหินลงผ่าน แหลมหรั่ง ลงมาถึง อ่าวใหญ่ ชายหาดของอ่าวถูกแบ่งเป็นสองส่วนโดยลำคลองเล็ก ๆ หาดทรายของอ่าวใหญ่เป็นหาดทรายกว้างแบบเดียวกันกับหาดทรายของ อ่าวเขาควาย เกาะพยามเป็นหมู่ที่ 1 ของตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง มีประชากรประมาณ 500 คน บนเกาะมีสถานีอนามัย โรงเรียน และวัดที่มีพระอุโบสถกลางน้ำบนหลังประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ มองเห็นสวยเด่นเป็นสง่ามาแต่ไกล มีท่าเทียบเรือประมงแบบคอนกรีตที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา มีถนนเล็ก ๆ ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อไปยังอ่าวต่าง ๆ บนเกาะ ปัจจุบันยังไม่มีไฟฟ้าใช้ คงมีแต่ไฟฟ้าของเอกชนที่ปั่นไฟฟ้าใช้ในกิจการของตนเอง ชาวเกาะพยามรุ่นแรก ๆ อพยพมาจากเกาะสมุย เกาะพยามเป็นแหล่งผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่มีคุณภาพดี จนขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งกาหยูหวานของจังหวัดระนอง

อ่าวแม่หม้ายเป็นประตูใหญ่สู่เกาะพยาม หน้าอ่าวมีสะพานท่าเทียบเรือเมื่อเดินเข้าถึงฝั่งมีป้ายต้อนรับผู้มาเยือน มีเรือประมงของชาวบ้านจอดเรียงรายทั้ง 2 ฟากของสะพาน บริเวณใกล้เคียงแหล่งชุมนุมหลัก มีร้านขายอาหารและของใช้ประจำวัน เป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายหลักที่ ลักษณะเป็นถนนคอนกรีตความกว้างประมาณ 3 เมตร ตัดผ่านชุมนุมเลียบอ่าวแม่หม้าย มีทางแยกตัดตรงไปสู่อ่าวเขาควายและอ่าวใหญ่ที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรของเกาะ มีมอเตอร์ไซด์รับจ้างและให้เช่าที่บริเวณตลาด มีแผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรและแสดงลักษณะพื้นผิวของเกาะที่เป็นพื้นทราย แหล่งปะการัง และโขดหิน

 • การเดินทางมายังเกาะพยาม : ท่าเทียบเรือไปเกาะพยามใช้ร่วมกับเกาะช้าง อยู่ในซอยข้างสถานีตำรวจปากน้ำ ปกติจะมีเรือเมล์เดินทางออกจากท่าเรือระนองไปยังเกาะพยามทุกวัน วันละ 2 เที่ยว เที่ยวเช้าเวลา 09.00 น. และเที่ยวบ่ายเวลา 14.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เที่ยวกลับจะมีเรือออกจากท่าเทียบเรือเกาะพยามทุกวันเวลา 08.00 น.และเวลา 15.00 น. จากท่าเทียบเรือบนเกาะพยามจะต้องอาศัยมอเตอร์ไซด์รับจ้างไปส่งยังบังกะโลที่พักซึ่งอยู่ห่างออกไป ประมาณ 5 กิโลเมตรสำหรับอ่าวใหญ่ และประมาณ 2 กิโลเมตรเศษสำหรับอ่าวเขาควาย

 • บังกะโลที่พักบนเกาะพยาม : มีบังกะโลแบบมาตรฐานที่มีบริการที่พัก อาหาร และบริการนำเที่ยว และบังกะโลที่เป็นแบบของชาวบ้านทั่วไปที่ให้บริการที่พักและอาหรแบบชาวบ้าน เช่นเดียวกับบังกะโลบนเกาะช้าง

  ชายหาดที่สวยงาม มีอยู่หลายแห่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะเช่นเดียวกับเกาะช้าง 
  อ่าวเขาควาย ชื่อเดียวกับอ่าวเขาควายบนเกาะกำตกของหมู่เกาะกำ เป็นอ่าวอยู่ด้านเหนือของฝั่งตะวันตกของเกาะ ลักษณะเป็นอ่าวที่หาดทรายโอบโค้งเข้ามากันคล้ายกับเขาควายความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ชายหาดมีเม็ดทรายละเอียดสีขาว พื้นทรายราบเรียบเหมาะกับการว่ายน้ำมาก เมื่อน้ำลงจะเห็นตอนเหนือสุดของอ่าวเป็นโขดหิน ตอนใต้เป็นหาดทรายกว้าง มีบังกาโลที่พักหลายแห่งตลอดแนวชายหาดของอ่าวเขาควาย เรือสามารถเข้าถึงชายหาดได้เกือบตลอดแนวหาดทราย 
   

  เก๊าบังกะโล (Kaow Bungalow) : อยู่หาดอ่าวเขาควาย มีบังกะโล 5 หลังเป็นแบบมีห้องน้ำภายในและแบบใช้ห้องน้ำรวม ราคา 200-400 บาท มีอาหารไทยและตะวันตกบริการ 
  ติดต่อ ได้ที่ 0-7782-3995 บนเกาะ 

  วิจิตรบังกะโล : อยู่หาดอ่าวเขาควาย มีบังกะโล 14 ห้อง ราคา 150 บาท บริการที่พัก และอาหาร 
  ติดต่อ ได้ที่ 5/3 หมู่ 1 ต.เกาะพยาม โทร. 0-7782-3962 บนเกาะ 0-7783-4082 ที่ระนอง และมือถือ 0-1476-0753 

  เจ พี อาร์ บังกะโล : อยหาดอ่าวเขาควาย มีบังกะโล 4 หลังราคา 150 บาท 
  ติดต่อ : 45 หมู่ 1 ต.เกาะพยาม โทร. 0-7782-4077

  อ่าวใหญ่ ชื่อเหมือนกับอ่าวใหญ่ของเกาะช้าง ชายหาดถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยลำคลองเล็ก ๆ ชายหาดตอนเหนือมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ตอนเหนือสุดเป็นโขดหิน ส่วนชายหาดตอนใต้มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ตอนใต้สุดเป็นโขดหิน หาดทรายเป็นพื้นราบลงสู่ทะเล เรือสามารถเข้าจอดได้เฉพาะช่วงปลายของหาดตอนเหนือ และช่วงปลายของหาดตอนใต้ เพื่อหลบลูกคลื่นที่มีทิศทางตัดเฉียงกับชายหาดตอนใต้ไปสู่ชายหาดตอนเหนือ ตลอดแนวชายหาดมีบังกาโลที่พักอยู่หลายแห่ง

  ยีลส์และพัชรา หรือ อ่าวใหญ่บังกะโล(Aow Yai Bungalow) : อยู่บริเวณหาดอ่าวใหญ่ช่วงกลางใกล้คลอง บนหาดทรายขาวยาวมากกว่า 3 กิโลเมตร มีบังกะโล 11 หลัง ราคา 150-350 บาท เป็นบังกะโลรุ่นบุกเบิกของอ่าวใหญ่ มีบริการอาหารไทยและตะวันตก 
  ติดต่อ ได้ที่ 31 หมู่ 1 อ่าวใหญ่ ต.เกาะพยาม โทร. 0-7782-1753 และมือถือ 0-9819-8722 

  ฮอร์นบิล ฮัท (Horn Bill Hut) : อยู่หาดอ่าวใหญ่ตอนเหนือ มีบังกะโลแบบมีห้องน้ำภายในรวม 7 หลัง ราคา 100-300 บาท มีอาหารไทยบริการ มีเรือส่วนตัวที่ให้บริการรับส่ง และให้เช่าตกปลา รวมทั้งบริการนำเที่ยวเกาะที่อยู่ใกล้ ๆกัน 
  ติดต่อ ได้ที่ (66) 077-825543 บนเกาะ และ มือถือ 01-891-6008 

  แบมบูบังกะโล (Bamboo Bungalow) : อยู่หาดอ่าวใหญ่ มีบังกะโล 14 หลัง ราคา 100-200 บาท 
  ติดต่อ : 56/1 ต.เกาะพยาม โทร. 0-7782-0012 และมือถือ 0-1273-3437 

  ถาวรรีสอร์ท (Thawon Resort) : 
  ติดต่อ 
    
  เกาะพยามรีสอร์ท (Payam Island Resort) : อยู่ถัดลงมาทางใต้ของท่าเทียบเรือบนหาดอ่าวมุกฝั่งตะวันออกของเกาะ เป็นบังกะโลมาตรฐานที่ดี่สุดของเกาะพยาม ดำเนินการโดยคุณบุญมี เกตุศักดิ์(เปี๊ยก) ผู้บุกเบิกและต่อสู้ เพื่อให้เกาะพยามเป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้วยความเชื่อในศักยภาพทางการท่องเที่ยว ถึงขนาดออกแบบและสร้างเรือไฟเบอร์เป็นเรือเร็วที่ใช้รับส่งผู้โดยสารและบริการนำเที่ยวดำน้ำ ตกปลา ชายหาดหน้าที่พักเป็นจุดชมภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม มีบังกะโลที่พัก 10 หลัง ราคา 400 - 2,500 บาท มีร้านอาหารบริการ 
  ติดต่อ ได้ที่ 35 หมู่ 1 ต.เกาะพยาม โทร. 0-7781-2297 ในระนอง และมือถือ 0-1606-6834

English Thai